HISTORIA

- 2002 - rozpoczęcie działalności, handel paliwami stałymi, dostawy części do maszyn górniczych, windykacja, transport;
- 2004 - dostawy materiałów eksploatacyjnych, filtrów, uszczelnień technicznych;
- 2004 - galwanizacja, chromowanie elementów hydrauliki siłowej dla górnictwa;
- 2008 - opracowanie i wdrożenie systemu osłon siłownika hydraulicznego stosowanych w górnictwie;
- 2009 - opracowanie i wdrożenie wypełnień podstawy sekcji obudowy zmechanizowanej.

DZIEŃ DZISIEJSZY

Na dzień dzisiejszy firma dostarcza części maszyn i urządzeń do kopalń wszystkich spółek węglowych. Jako galwanizernia jest w czołówce tego typu firm i posiada status kwalifikowanego dostawcy takich firm jak „TAGOR” Tarnowskie Góry, „GLINIK” Gorlice, „FAZOS” Tarnowskie Góry. Wykonywane usługi trafiają do kopalń krajowych i zagranicznych (Rosja, Chiny, Australia i inne). Wymagania stawiane przez odbiorców, szczególnie przy realizacji dużych kontraktów na rynki zagraniczne wymogły na firmie wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO. W 2008 roku system został uruchomiony, co potwierdziło nadanie przez TÜV NORD, a później TÜV Rheinland stosownego certyfikatu.

INNOWACJE

Jednym z podstawowych zadań powierzchni chromowanej na powierzchni siłownika hydraulicznego jest ochrona antykorozyjna powierzchni roboczej. Jako pierwsi w polsce wprowadziliśmy do górnictwa technologię podwójnego chromu, polegającą na nałożeniu na element kolejno warstwy chromu gorącego zapewniającego pełną szczelność oraz warstwy chromu twardego zapewniającego odpowiednią twardość powierzchni. Zaowocowało to współpracą z wiodącymi producentami obudów ścianowych.
Obserwując pracę urządzeń, szczególnie w trudnych warunkach kopalnianych zwróciliśmy uwagę na słabe zabezpieczenie powierzchni roboczej przed szkodliwym działaniem agresywnego środowiska oraz uszkodzeniami mechanicznych. Skłoniło nas to do podjęcia próby opracowania specjalistycznej osłony stojaka hydraulicznego. W połowie 2008 roku opracowaliśmy prototyp, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem potencjalnych odbiorców, przez co podjęliśmy kroki zmierzające do uzyskania dopuszczenia na użytkowanie urządzenia w kopalniach. Certyfikacja w Głównym Instytucie Górnictwa przebiegła pomyślnie i w lutym 2009 roku uzyskaliśmy dopuszczenie osłony do pracy w kopalniach wydane przez GIG (certyfikat nr B/1957/2009). Pierwsze osłony pracują już na obudowie FAZOS w kopalnach „Ziemowit” oraz „Borynia”, w przygotowaniu są osłony dla kolejnych kopalń Kompanii Węglowej S.A. i KHW S.A.
Problemem występującym również podczas eksploatacji obudowy zmechanizowanej jest również gromdzenie się urobku u podstawy sekcji obudowy. Sytuacja taka skutkuje niewłaściwą pracą stojaka, pojawiają się siły działające prostopadle do osi stojaka co prowadzi do jego uszkodzenia a w skrajnej sytuacji zniszczenia. Jednocześnie gromadzenie się urobku u podstawy sekcji powoduje przyspieszoną korozję sekcji oraz poważne problemy podczas demontażu. Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców opracowaliśmy wypełnienie podstawy sekcji zapobiegające tym niekorzystnym zjawiskom.

OPIS PROJEKTU

            Projekt polega na uruchomieniu na skalę przemysłową opracowanej przez nas technologii kompleksowego zabezpieczenia stojaków hydraulicznych (urządzeń pracujących w górnictwie). Kompleksowość rozwiązania polega na stworzeniu dwóch nowych produktów: elastycznej osłony stojaka oraz elastycznego wypełnienia gniazda stojaka. Rezultatami projektu będzie, m.in. wzrost konkurencyjności firmy, wejście na nowe rynki zbytu, poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz rozpoczęcie działalności eksportowej.

Okres realizacji: marzec – listopad 2011 

PRZYSZŁOŚĆ

W kolejnych latach planujemy dalszy rozwój technologii galwanizacji i umacnianie pozycji lidera w tej branży, jednocześnie stawiamy na promocję nowych produktów, jakimi są osłona stojaka hydraulicznego oraz wypełnienie podstawy sekcji obudowy ścianowej. Celem będzie również utrzymywanie pozycji sprawdzonego dostwcy materiałów do kopalń.
Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca z naszymi kontrahentami pozwoli na rozwój firmy i stałe podnoszenie jakości naszych usług. Cały wysiłek w doskonaleniu naszej firmy ma służyć zadowoleniu klienta z dobrze wykonanej pracy a satysfakcja klienta jest dla nas celem nadrzędnym.

siedziba firmy: 44-203 Rybnik ul. Przemysłowa 3, zakład produkcyjny 41-902 Bytom ul. Bernardyńska 11, NIP: 642-27-65-946, REGON: 277840432, NR KRS 0000118953

projektowanie stron www- bortel.pl